Vaak gestelde vragen

Hoe kunnen we u helpen?

Bedienings- en onderhoudsinstructies

Het dient aanbeveling goede notie te nemen van onderstaande instructies voor bediening en onderhoud van uw Aquadeck lamellenafdekking.

Zorg dat u altijd visueel kontakt hebt met het zwembad als u het gaat bedienen (let op bij afstandsbediening). Vergewis u alvorens te openen of sluiten dat er geen obstakels aanwezig zijn die het functioneren van het dek kunnen blokkeren bv. ligstoelen, automatische stofzuigerslang of speeltoestellen. In geval van nood kunt u het dek laten stoppen via de sleutelschakelaar.

 

LET OP, ZEER BELANGRIJK!
De Solar c.q. transparante afdekking houdt niet alleen de warmte in het bassinwater vast,
maar zet tevens – door het speciale ontwerp van de afdekelementen – zonne-energie om in
warmte. Deze warmte wordt door de watercirculatie weer afgegeven aan het zwemwater.
Indien de Solar c.q. transparante rolafdekking niet op het water ligt dient de afdekking te
worden beschermd tegen zonnestralen, aangezien zij leiden tot vervorming van de
profielen.

U kunt de bediening blokkeren door de sleutelschakelaar in stand O te plaatsen en de sleutel te verwijderen zodat onbevoegden het dek niet kunnen bedienen. Om een veiligere omgeving te creëren, dient het aanbeveling zgn. grijprails te plaatsen. Dit ter beveiliging van plaatselijke intreding.

Opbouw:
De lamellenafdekking bevindt zich opgerold onder de beschermkap. Zorg dat het dek is gereinigd en zeker geen blad of andere vervuiling heeft. Plaats een winterzeil.


Inbouw:
Bij doorfilteren, lamellen op het water laten liggen. Zorg dat het dek gereinigd is en zeker geen blad of andere vervuiling heeft. Daarna een “gesloten” winterzeil plaatsen, dus geen gaasdoek. Deze laat nl. zonnestralen door en zorgen voor algengroei in de koppelkamers tijdens de winter. Bij verlaging waterstand, filter is vorstvrij gemaakt. Idem als boven. Motoren in zgn. motorput demonteren en vorstvrij opslaan.


Bij rolnisput achter het bad:
Het water in de lamellennis moet geheel aanwezig of geheel afwezig zijn. Dus nooit een put half gevuld. Dit zorgt voor schade op de vorstlijn. Schakel voedingspanning van de besturingskast uit.

 

ATTENTIE: Bij lage temperaturen lamellen niet vervangen of verplaatsen

De afdekking mag uitsluitend worden opgeslagen in ruimten die niet zijn blootgesteld aan
zonnestraling.

De afdekking dient bij een bewolkte lucht of in de avonduren op het water te worden aangebracht. Indien dit niet mogelijk is dient de rolafdekking vanuit de ruimte die is beschermd tegen zonnestraling direct op het water te worden gelegd. Daarbij dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat de profielen eerst gedurende korte of langere tijd aan de rand van het water liggen, aangezien dit leidt tot vervorming.

 

Indien de Solar c.q. transparante afdekking op het water ligt:
De watercirculatie (filterinstallatie) dient de hele dag te zijn ingeschakeld, aangezien zich anders
warmte onder de afdekking ophoopt, waardoor de profielen sneller slijten en blijvend kunnen worden vervormd.

Indien het bassin is uitgerust met een veiligheidsvoorziening (grijpleuning etc.) dient te worden gezorgd voor een constante waterstand, aangezien de afdekking bij een te lage waterstand aan beide zijden op de veiligheidsvoorziening rust en in het midden doorbuigt. Hierdoor hoopt zich ter plaatse van de door het water niet gekoelde profieluiteinden warmte op, wat kan leiden tot blijvende vervorming. Dit geldt tevens voor bassins met schuine wanden.

Afdekkingen van het type opbouw worden boven de waterspiegel opgewikkeld, waardoor de afdekking niet in aanraking komt met het water. Om deze reden dient de opwikkelinrichting aan drie zijden te worden bekleed. Voor zover er geen beschermkap is besteld dient de bekleding te worden aangebracht voordat de afdekking wordt gemonteerd. De bekleding mag geen zonnestraling en warmte doorlaten en evenmin rechtstreeks op de afdekking liggen, aangezien de warmte in dit geval door de bekleding wordt afgegeven aan de afdekking. Hierdoor hoopt zich warmte op en kunnen de profielen worden vervormd.

De afdekking dient te worden gereinigd.

 

Bij een bewolkte lucht, in de vroege ochtenduren of na zonsondergang.

Door verdamping van het water op de lamellen kan er kalkafzetting ontstaan aan de bovenzijde van de lamel. Deze is goed te verwijderen met Aquadeck lamellenontkalker.

 

Advies: minimaal 2x per seizoen.

Als er in een boomrijke omgeving veel algontwikkeling ontstaat in de koppelkamers van het dek, kan men deze bestrijden met hypo-chloride (vloeibaar chloor). Verdun deze met 50% water en doseer  met een gieter voldoende over het dek. De algen zullen hierdoor in de kamers verbranden.

 

Dosering:

Mengverhouding voor ROGYPAL©

AC-315 is;

Regulier onderhoude 1 :5

Ernstige vervuiling 1 :3

Indien het bassin leeg wordt gemaakt dienen opgewikkelde afdekkingen te worden afgedekt. Aanbevolen wordt om in dit geval een zon- en warmtewerende folie aan te brengen op een raamwerk, dat vervolgens wordt opgesteld boven de opwikkelinrichting. Hierdoor staat de folie niet
rechtstreeks in contact met de rolafdekking en kan zich geen warmte ophopen.

Voor schade die ontstaat door een onjuiste omgang met de afdekking zijn wij vanzelfsprekend niet aansprakelijk.

Integratie videos
1/7 videos
Aquadeck systeem 1 hoekkap
Aquadeck systeem 1 hoekkap
Aquadeck system 2 cast-in elements
Aquadeck system 2 cast-in elements
Aquadeck system 3 pre-assembled elements
Aquadeck system 3 pre-assembled elements
Aquadeck system 4 wall duct
Aquadeck system 4 wall duct
Aquadeck system 5 cable duct
Aquadeck system 5 cable duct
Aquadeck system 6 500 mm syspension system
Aquadeck system 6 500 mm syspension system
Aquadeck system 7 lounger
Aquadeck system 7 lounger